10 Soruda “Şerif Mardin” (KASIM 2017)


Soru 1 : Aşağıda Şerif Mardin’le ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevaplar ;
A) 13 yıl American University İslam Araştırmaları Merkezi başkanlığını yürüttü.
B) Türkiye Sosyal Bilimler Derneği kurucu başkanlığı yapmıştır.
C) Galatasaray Lisesi mezunudur.
D) Annesi Ahmet Cevdet Paşa’nın kızı Reya Mardin’dir.
E) 6 Eylül 2017 tarihinde vefat etti.

Soru 2 : Türkiye’de ilk defa Şerif Mardin’in kullandığı düşünülen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevaplar ;
A) Geleneksel Otorite
B) Organik Dayanışma
C) Toplumsal Dinamik
D) Toplumsal Cinsiyet
E) Mahalle Baskısı

Soru 3 : Şerif Mardin’in Oxford Üniversitesi müfredatına giren çalışması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevaplar ;
A) Din ve Siyaset
B) Avrupa’da Etik Din ve Laiklik
C) Siyasal ve Sosyal Bilimler
D) İslam ve Sekülerizm
E) Din ve İdeoloji

Soru 4 : “Tarihimizle sahici bir ilişki kurmamıza büyük katkılarda bulundu. Türk modernleşmesi, batıcılık, laiklik, din-devlet ve din-toplum ilişkileri gibi alanlarda getirdiği özgün perspektifle, tarihimizi ve bugünümüzü doğru anlamamıza yardımcı olacak pek çok kavram üretti. Türkiye, meslek ahlakı ile mütemayiz bir münevveri, zarafeti ile maruf bir beyefendiyi kaybetti.” Şerif Mardin hakkında yukarıda söylenen sözler kime aittir?

Cevaplar ;
A) Abdullah Gül
B) Recep Tayyip Erdoğan
C) Binali Yıldırım
D) Recep Akdağ
E) Ahmet Davutoğlu

Soru 5 : Aşağıdakilerden hangisi Şerif Mardin’in kaleme aldığı bir eser değildir?

Cevaplar ;
A) Türkiye’de Toplum ve Siyaset
B) Hak Arama Hürriyeti ve Said Nursi
C) Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908
D) Bediüzzaman Said Nursi Olayı/Modern Türkiye’de Din ve Toplumsal Değişim
E) Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu

Soru 6 : Şerif Mardin’in şeref üyesi seçildiği ve 2016 yılında Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında ödüle layık görüldüğü, Türkiye’nin nobeli olarak kabul edilen akademi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevaplar ;
A) Kültür Akademisi
B) Türkiye Değerler Akademisi
C) Türkiye Medeniyet Akademisi
D) Türkiye Bilimler Akademisi
E) Bilim ve Sanat Akademisi

Soru 7 : Şerif Mardin’in kabri aşağıda adı geçen mezarlıklardan hangisinde bulunmaktadır?

Cevaplar ;
A) Zincirlikuyu Mezarlığı
B) Eyüp Sultan Mezarlığı
C) Kilyos Mezarlığı
D) Karacaahmet Mezarlığı
E) Seyid Nizam Mezarlığı

Soru 8 : Aşağıdaki hangi isimle ilgili araştırmalar yaptığı için Şerif Mardin bazı kesimler tarafından eleştiri almıştır?

Cevaplar ;
A) Mahmud Esad Coşan
B) Süleyman Hilmi Tunahan
C) Şeyh Said
D) Said Nursi
E) Esad Erbilî

Soru 9 : Şerif Mardin doktora tezi olan “Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu” isimli çalışmasında aşağıdaki isimlerden hangisini bir başlık olarak incelenmemiştir?

Cevaplar ;
A) Ziya Paşa
B) Namık Kemal
C) Cemaleddin Efgani
D) Şinasi
E) Mustafa Fazıl Paşa

Soru 10 : Şerif Mardin’in vefatından önce ders verdiği son üniversite aşağıdaki seçeneklerden hangisindedir?

Cevaplar ;
A) Şehir Üniversitesi
B) Ankara Üniversitesi
C) Stanford Üniversitesi
D) Boğaziçi Üniversitesi
E) Oxford Üniversitesi

Ad Soyad
Boş bırakmayınız.Geçerli bir ad soyad giriniz.
Mail
Boş bırakmayınız.Geçersiniz formatGeçerli bir mail adresi giriniz.
Telefon
Boş bırakmayınız.Geçerli bir telefon numarası giriniz.
Adres
Boş bırakmayınız.Geçerli bir ikamet adresi veriniz.