10 Soruda “Muzaffer Ozak” (Ocak 2019)


Soru 1 : Aşağıdaki eserlerden hangisi Muzaffer Ozak’a ait değildir?

Cevaplar ;
A) İrşâd
B) Envâru’l-Kulûb
C) Sîret-i Meryem
D) Ziynetü’l Kulûb
E) Sôfiye Sohbetleri

Soru 2 : Muzaffer Ozak sahaflık sanatını kimden öğrenmiştir?

Cevaplar ;
A) Sami Efendi
B) Abdurrahman Efendi
C) Şâkir Efendi
D) Seyfi Efendi
E) Nurettin Efendi

Soru 3 : Muzaffer Ozak’ın “ilk mürşidim” dediği şeyh kimdir?

Cevaplar ;
A) Abdülbaki Gölpınarlı
B) Ahmed Amiş Efendi
C) Bosnalı Mehmed Tevfik Efendi
D) Şeyh Sami Saruhanî
E) Ömer el-Halvetî

Soru 4 : Muzaffer Ozak yazdığı ilahilerde hangi mahlası kullanmıştır?

Cevaplar ;
A) Leylî
B) Bâkî
C) Hâlisî
D) Muhibbî
E) Aşkî

Soru 5 : Muzaffer Ozak’ın kabri nerededir?

Cevaplar ;
A) Nureddin Cerrahi Tekkesi’nde.
B) Sahrayıcedid Mezarlığı’nda.
C) Karacaahmet Mezarlığı’nda.
D) Özbekler Tekkesi’nde.
E) Eyüp Sultan Mezarlığı’nda.

Soru 6 : Tasavvufun müzik kariyerini çok etkilediğini ve bu değişimin 1984’te Muzaffer Ozak ile tanışmasından sonra başladığını belirten müzisyen kimdir?

Cevaplar ;
A) Mazhar Alanson
B) Alaaddin Yavaşça
C) Ahmet Özhan
D) Gökhan Özoğuz
E) Emel Sayın

Soru 7 : Muhabbetin tarifi, Allah aşkı, zikrullah, nefs tezkiyesi, sema ve devran hakkında bilgilerin olduğu, Amerika’da “The Unveiling of Love” adıyla yayınlanan Muzaffer Ozak kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevaplar ;
A) Sofiye Sohbetleri
B) İrşad
C) Envâru’l Kulûb
D) Hazreti Meryem
E) Aşk Yolu Vuslat Tariki

Soru 8 : Muzaffer Ozak’ın on dokuzuncu türbedârı ve postnişîni sıfatıyla irşad görevine başladığı tekke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevaplar ;
A) Özbekler Tekkesi
B) Hacı Beşir Ağa Tekkesi
C) Tamaşvar Tekkesi
D) Nûreddîn Cerrâhî Tekkesi
E) Yesarizade Tekkesi

Soru 9 : Muzaffer Ozak’la ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevaplar ;
A) Fatih Camii başimamı Mehmed Rasim Efendi’den Kur’ân-ı Kerîm ve tecvid dersleri aldı.
B) Beyazıt Camii’nde müezzin olarak görev yaptı.
C) Doğduğu yıl kazanılan bir zafer dolayısıyla Muzaffer adı verildi.
D) Kapalı Çarşı’da sarraflıkla meşguldü.
E) 70’li yıllarda Türkiye’nin sınırlarını aşıp Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD gibi birçok ülkeye ziyaretlerde bulunmuştur.

Soru 10 : Muzaffer Ozak’ın günümüzde dahi anılırken kullanılan mahlası nedir?

Cevaplar ;
A) Hocalar Hocası
B) Sahaflar Şeyhi
C) Üstadu’l Azâm
D) Cerrahi Mürşidi
E) Şeyhü’l Âlâ

Ad Soyad
Boş bırakmayınız.Geçerli bir ad soyad giriniz.
Mail
Boş bırakmayınız.Geçersiniz formatGeçerli bir mail adresi giriniz.
Telefon
Boş bırakmayınız.Geçerli bir telefon numarası giriniz.
Adres
Boş bırakmayınız.Geçerli bir ikamet adresi veriniz.