10 Soruda “Mahir İz” (OCAK 2018)


Soru 1 : Aşağıdaki isimlerden hangisi Mahir İz’in hatıratında yer alan isimlerden birisi değildir?

Cevaplar ;
A) Mustafa Kara
B) Süheyl Ünver
C) Tâhirü’l Mevlevî
D) Ali Emîrî
E) Abdulaziz Mecdî

Soru 2 : Mahir İz’in gördüğü bir rüya üzerine intisap ettiği hak dostu kimdir?

Cevaplar ;
A) Tahir Büyükkörükçü
B) Mehmed Zaid Kotku
C) Mahmud Esad Coşan
D) Esad Erbili
E) Mahmud Sami Ramazanoğlu

Soru 3 : Mahir İz’in kabri aşağıdaki mezarlıklardan hangisinde bulunmaktadır?

Cevaplar ;
A) Edirnekapı Şehitliği
B) Karacaahmet Mezarlığı
C) Zincirlikuyu Mezarlığı
D) Sahrâ-yı Cedîd Mezarlığı
E) Eyüp Sultan Mezarlığı

Soru 4 : Mahir İz’le yakın dost olan,  “Mahir Bey oğlumuza” “İki gözüm Mahir’e” şeklinde hitaplarda bulunan şairimiz kimdir?

Cevaplar ;
A) Mehmet Akif
B) Tahir’ül Mevlevi
C) Rıza Tevfik
D) Mustafa Seyid Sutüven
E) Ömer Ferit Kam

Soru 5 : “Son Asır Türk Şâirleri” kitabına koymak üzere Mahir İz’den şiirlerini isteyen fakat tevazuundan dolayı Mahir Hoca’nın şiirlerini veremediği yazar kimdir?

Cevaplar ;
A) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Mehmed Fuad Köprülü
C) Muallim Naci
D) İbnülemin Mahmud Kemal Bey
E) Arif Nihat Asya

Soru 6 : Mahir İz’e “İrşad'a “Mahir”di/ Davada “İz'di/ Ne mutlu bize ki/ Rehberimizdi!” dizelerini yazan öğrencisinin adı nedir?

Cevaplar ;
A) Yaşar Ferşahoğlu
B) Mustafa Uzun
C) Selçuk Eraydın
D) Ertuğrul Düzdağ
E) Uğur Derman

Soru 7 : Aşağıdaki yazarlardan hangisinin Mahir İz hakkında yazdığı bir eseri vardır?

Cevaplar ;
A) Mehmet Nuri Yardım
B) Beşir Ayvazoğlu
C) Mustafa Özdamar
D) Mahmut Erol Kılıç
E) Dursun Gürlek

Soru 8 : Mahir İz’in hatıratında “Biz ölünün arkasından konuşmayız; işi Âdil-i Mutlak olan Cenab-ı Hakk’a havale ederiz.” cümlesini kurduğu kişi kimdir?

Cevaplar ;
A) Refik Halid Karay
B) Ömer Ferid Kam
C) Tevfik Fikret
D) Nihad Sami Banarlı
E) Muallim Navi

Soru 9 : Mahir İz’in hatıralarını yazdığı kitabının adı nedir?

Cevaplar ;
A) Mahir İz
B) Bir Zamanlar
C) Dünden Bugüne
D) Hatıralarım
E) Yılların İz’i

Soru 10 : Mahir İz’le ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevaplar ;
A) Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.
B) Maaşını alır almaz yüzde iki buçuğunu zekât olarak dağıtırdı.
C) 1895-1974 yılları arasında yaşamıştır.
D) İstiklal Marşı yazma yarışmasında dereceye giren ilk altı şiire hatıratında yer vermiştir.
E) Kur’an-ı Kerim’in mealinin hazırlanmasında heyet başkanlığı yapmıştır.

Ad Soyad
Boş bırakmayınız.Geçerli bir ad soyad giriniz.
Mail
Boş bırakmayınız.Geçersiniz formatGeçerli bir mail adresi giriniz.
Telefon
Boş bırakmayınız.Geçerli bir telefon numarası giriniz.
Adres
Boş bırakmayınız.Geçerli bir ikamet adresi veriniz.