10 Soruda “Semavi Eyice” (TEMMUZ 2018)


Soru 1 : Aşağıdakilerden hangisi Semavi Eyice’nin üyelik veya başkanlık yaptığı akademi ya da kurumlardan birisi değildir?

Cevaplar ;
A) Türk Tarih Kurumu
B) Belçika Kraliyet Akademisi
C) Alman Arkeoloji Enstitüleri ve Türk Tarih Kurumu
D) Türk Tıp Tarihi Enstitüsü
E) Radyo Televizyon Üst Kurulu

Soru 2 : Semavi Eyice’nin “profesör” ünvanı almasına vesile olan çalışması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevaplar ;
A) İstanbul’da Son Devir Bizans Mimarisi
B) İlk Osmanlı Devrinin Dinî-İçtimaî Bir Müessesesi: Zaviyeler
C) İstanbul’un Ortadan Kalkan Bazı Tarihi Eserleri
D) İstanbul Minareleri
E) Side’nin Bizans Dönemine Ait Yapıları

Soru 3 : Semavi Eyice’nin kabri nerededir?

Cevaplar ;
A) Karacaahmet Mezarlığı
B) Süleymaniye Camii Haziresi
C) Mihrimah Sultan Camii Haziresi
D) Fatih Camii Haziresi
E) Zincirlikuyu Mezarlığı

Soru 4 : Semavi Eyice’nin Fransız hükumeti tarafından aldığı nişan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevaplar ;
A) Liyakat Nişanı
B) Devlet Nişanı
C) Legion d’Honneur Nişanı
D) Şövalye Nişanı
E) Dizbağı Nişanı

Soru 5 : Semavi Eyice’nin Türk Tarih Kurumu’ndan dönemin şartları sonucu birlikte tasfiye edilip daha sonra tekrar birlikte davet edildiği tarihçi kimdir?

Cevaplar ;
A) Oktay Aslanapa
B) Halil İnalcık
C) İlber Ortaylı
D) Mustafa Armağan
E) Kadir Mısıroğlu

Soru 6 : Semavi Eyice’ye yakıştırılan hatta kendisiyle yapılan söyleşilerden müteşekkil kitabın adı olmaya layık görülen unvan nedir?

Cevaplar ;
A) Tarihçilerin Kutbu
B) Yaşayan Tarih
C) Hocaların Hocası
D) İstanbul’un Derin Hafızası
E) İstanbul’un Yaşayan Efsanesi

Soru 7 : Aşağıdakilerden hangisi Semavi Eyice’nin ders verdiği öğretim kurumlarından birisi değildir?

Cevaplar ;
A) Sorbonne Üniversitesi
B) Hacettepe Üniversitesi
C) Bochum Üniversitesi
D) Uludağ Üniversitesi
E) College de France

Soru 8 : Aşağıdakilerden hangisi Semavi Eyice’nin başlıca eserlerinden birisi değildir?

Cevaplar ;
A) Yazarların İstanbul'u
B) Tarih Boyunca İstanbul
C) Bizans Devrinde Boğaziçi
D) Galata ve Kulesi
E) Eski İstanbul’dan Notlar

Soru 9 : Aşağıdakilerden hangisi Semavi Eyice’nin aldığı ödüllerden birisi değildir?

Cevaplar ;
A) Yüzyılın İslâm Kültür Hizmeti Onur ve Hizmet Ödülleri/Hizmet Ödülü
B) Atatürk Kültür Merkezi Hizmet Ödülü
C) Türkiye Bilimler Akademisi/Bilim Ödülü
D) Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği Özel Ödülü
E) Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü

Soru 10 : Semavi Eyice’nin Türk Tarih Kurumu’nda yayımlanmış yazılarının yer aldığı “Semavi Eyice Külliyatı”nı derleyen kişi kimdir?

Cevaplar ;
A) Selman Can
B) Sema Doğan
C) Selim Efe Erdem
D) Mehmet Kenan Kaya
E) Ayşenur Erdoğan

Ad Soyad
Boş bırakmayınız.Geçerli bir ad soyad giriniz.
Mail
Boş bırakmayınız.Geçersiniz formatGeçerli bir mail adresi giriniz.
Telefon
Boş bırakmayınız.Geçerli bir telefon numarası giriniz.
Adres
Boş bırakmayınız.Geçerli bir ikamet adresi veriniz.