10 Soruda “Kemal Karpat” (Mart 2019)


Soru 1 : Aşağıdaki eserlerden hangisi Kemal Karpat’a ait değildir?

Cevaplar ;
A) Osmanlı Geçmişi ve Bugünün Türkiye’si
B) Osmanlı’da Değişim Modernleşme ve Uluslaşma
C) Osmanlı’da Ramazan Geleneği
D) Osmanlı’dan Günümüze Kimlik ve İdeoloji
E) Osmanlı’dan Günümüze Elitler ve Din

Soru 2 : Aşağıdakilerden hangisi Kemal Karpat’ın aldığı ödüllerden birisi değildir?

Cevaplar ;
A) TBMM Onur Ödülü
B) Türk Bilimler Akademisi Ödülü
C) Wisconsin Üniversitesi Hilldale
D) Türk Dünyasına Hizmet Ödülü
E) Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü

Soru 3 : Kemal Karpat’la ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevaplar ;
A) New York Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Bilimlerde doktorasını yaptı.
B) 20 Şubat 2019’da elim bir trafik kazasında hayatını kaybetti.
C) 2012 yılından itibaren Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü’nde Öğretim Üyeliği yaptı.
D) Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü’nde aldı.
E) Yüksek lisansını Washington Üniversitesi Siyasi Bilimler’de tamamladı.

Soru 4 : Kemal Karpat “Balkanlara İslam’ı ilk getirenler dervişler, dedeler, sufiler ve babalardır.” Dedikten sonra Osmanlıdan önce Balkanlara ilk göç eden kişi olarak hakkında eser verdiği isim kimdir?

Cevaplar ;
A) Kaygusuz Abdal
B) Baba İlyas
C) Sarı Saltuk
D) Abdal Musa
E) Balım Sultan

Soru 5 : Aşağıdakilerden hangisi Kemal Karpat’ın görev aldığı kurumlardan birisi değildir?

Cevaplar ;
A) Wisconsin Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Bölüm Başkanlığı
B) Türk Tarih Kurumu Başkanlığı
C) Orta Asya Çalışmaları Derneğinin kurucu başkanlığı
D) Wisconsin Üniversitesi Orta Asya Çalışmaları Programı’nın koordinatörlüğü
E) Türk Araştırmaları Kurumunun direktörlüğü

Soru 6 : Emin Tanrıyar’ın sorularına cevaben Kemal Karpat’ın hayat hikayesini anlattığı kitap aşağıdakilerden hangisidir?

Cevaplar ;
A) Dağı Delen Irmak
B) Dünyayı Güzelleştirmek
C) Eve Dönüş
D) Doğu-Batı Arasında Kemal Karpat
E) Bulutları Delen Kartal

Soru 7 : Kemal Karpat’ın hakkında “100 sene unutulup her çeşit kötü söze maruz kaldıktan sonra birdenbire büyük ilgi toplamaya başladı.” “Cumhuriyet’in hazırlayıcısı.” Dediği, İslam’ın Siyasallaşması isimli kitabında onun dönemini anlattığı Osmanlı Padişahı kimdir?

Cevaplar ;
A) V. Murat
B) V. Mehmet Reşat
C) Abdulmecit
D) II. Abdulhamid
E) Abdulaziz

Soru 8 : Aşağıdakilerden hangisi Kemal Karpat’ın görev yaptığı üniversitelerden birisi değildir?

Cevaplar ;
A) Harvard Üniversitesi
B) Montana Devlet Üniversitesi
C) Colombia Üniversitesi
D) Ezher Üniversitesi
E) New York Üniversitesi

Soru 9 : Kemal Karpat nerede vefat etmiştir?

Cevaplar ;
A) Teksas
B) Washington
C) Wisconsin
D) Florida
E) Kaliforniya

Soru 10 : Kemal Karpat aşağıdaki mezarlıklardan hangisine defnedilmiştir?

Cevaplar ;
A) Karacaahmet Mezarlığı
B) Merkez Efendi Mezarlığı
C) Fatih Camii Haziresi
D) Edirnekapı Şehitliği
E) Yahya Efendi Mezarlığı

Ad Soyad
Boş bırakmayınız.Geçerli bir ad soyad giriniz.
Mail
Boş bırakmayınız.Geçersiniz formatGeçerli bir mail adresi giriniz.
Telefon
Boş bırakmayınız.Geçerli bir telefon numarası giriniz.
Adres
Boş bırakmayınız.Geçerli bir ikamet adresi veriniz.